Tyck till

Modersmål i förskola och förskoleklass

​Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Detta sker genom samverkan med hemmet och integrerat i verksamheten. Antal barn i förskolan med annat modersmål än svenska kartläggs regelbundet och följs upp.

Samverkan med hemmet

Dialog med barnets vårdnadshavare om förväntningar och behov är en viktig grund i arbetet med modersmålsstöd. Det ska formuleras i den individuella utvecklingsplanen hur det enskilda barnets modersmålsstöd och utveckling av det svenska språket utformas. Planen ska följas upp i utvecklingssamtal.

Integrerat i verksamheten

Modersmålsstödet ska även vara integrerat i verksamheten och ges i vardagliga aktiviteter. Arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov. Några exempel:

  • Alla barn får möta sinnesintryck från de länder som barn på avdelningen härstammar från.
  • Modersmålet görs synligt genom pedagogiskt material såsom alfabet, böcker, affischer, kartor och bilder.
  • Personalen lär sig enstaka ord eller fraser på modersmålet.
  • Musik från olika länder spelas.
  • Barnen lyssnar på sagor på sitt modersmål.
  • Barnens familjer används som en resurs.

Om det finns personal med samma modersmål som barnet kan denna tala modersmål i det dagliga arbetet och arbeta med kontinuerlig språkutveckling i t ex samtal, lek och sagoläsning.

Finns ingen personal med samma modersmål som barnet ska stödet tillgodoses med hjälp av informationsteknologiska hjälpmedel och pedagogiskt material på barnets modersmål.

Språkkunskaper på förskolorna

Information om vilka språk som talas på de olika förskolorna ska finnas på varje förskolas hemsida. En länk till huvudsidan för kommunens förskolor hittar du i högerspalten.

Senast publicerad: 2017-03-15

Kontakt

Kontaktperson för grundskolan,
Linda Grönlund
Biträdande rektor Farstavikens skola/Modersmål
Tfn 08-570 489 02

Kontaktperson för förskola och förskoleklass är
förskolechef eller rektor på respektive förskola/skola.Mer kontaktinformation