Tyck till

Läsåret 2016/2017

Här har vi sammanställt information om skolskjuts och eventuella förändringar som har skett inför eller under läsåret 2016/2017.

Resor med SL istället för upphandlad buss

Kommunen har inför läsåret 2016/2017 genomfört en ny upphandling av skolskjuts. Enligt kommunens riktlinjer ska ordinarie kollektivtrafik (SL) användas i första hand för skolskjutsresor. Bara där kollektivtrafiken inte täcker behovet har kommunen skrivit avtal med bussentreprenör.

Vilka områden påverkas av förändringen?

Förändring gäller Fagerdala och Bullandö där kommunen har bedömt att den ordinarie kollektivtrafiken täcker behovet. Det kommer att gå en upphandlad buss från Hemmestaskolan till Fagerdala/Bullandö klockan 13.40 på fredagar då det inte går någon SL-tur som passar med skolans tider. Förändringen gäller även resor till och från Evlinge, Kopparmora och Saltarö där eleverna hänvisas till SL. En extrainsatt buss för Hemmestaskolans elever i årskurs 1-5 avgår klockan 14.40 måndag – torsdag. Den kör först till Saltarö och lämnar av eleverna, därefter mot Evlinge.

Skolskjuts till och från korttidshem

Har du behov av skolskjuts till och/eller från korttidshem? Du kan använda blanketten i högerspalten och skicka in per e-post till skolskjuts@varmdo.se, eller per post till ”Skolskjuts, Värmdö kommun, 13481 Gustavsberg. Märk kuvertet med ditt ärendenummer.

Senast publicerad: 2016-12-02