Tyck till
Talande webbLyssna

Ansök om skolskjuts för läsår 2018/2019

Från och med läsår 2018/19 är förskoleklassen en obligatoriskt skolform vilket innebär att även elever i blivande förskoleklass har rätt att ansöka om skolskjuts

För att ansökan om skolskjuts ska kunna handläggas behöver den vara komplett. Om ansökan inte är komplett kommer komplettering begäras in, vilket kan fördröja handläggningstiden.

För att en ansökan ska vara komplett behövs till exempel fullständiga uppgifter om folkbokföringsadress och fritidsanvändning. 

Är orsaken till ansökan funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan ibland ett intyg som styrker elevens behov av skolskjuts krävas.

 

Här ansöker du om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt inför läsår 2018/2019:

  • Läsår 2018/2019 kommer färdbevis att införas på de upphandlade bussarna i form av ett kort som ska uppvisas vid resans start.
  • Om det finns ledig plats i den inhyrda skolskjutsen, efter att alla elever som är berättigade till skolskjuts på den turen tagit plats, kan en elev som inte är berättigad till skolskjuts få följa med den turen eller elev som anvisats annan tur med inhyrd buss.


Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, hör av dig till Kontaktcenter: 08-570 470 00


Senast publicerad: 2018-09-20