Tyck till

Rätten till skolskjuts

Här beskrivs vem som har rätt till skolskjuts, vilka regler som gäller vid växelvist boende, om du kan få skolskjuts när du går på fritids och vad som gäller kring skolskjuts om du har valt en annan skola.

Orsak till ansökan

Avstånd

För att ha rätt till skolskjuts behöver avståndet mellan hemmet och skolan vara minst:

  • 3 km för dig i grundskolans årskurs 1–3
  • 4 km för dig i grundskolans årskurs 4–9

Beviljas du skolskjuts med SL eller upphandlad buss behöver du gå till och från den hänvisade busshållplatsen.

Trafikförhållanden

Du kan få skolskjuts på grund av att vägen mellan ditt hem och skolan inte är trafiksäker. Kommunen gör alltid en individuell bedömning utifrån kända trafikförhållanden. Du kan få skolskjuts på grund av trafikförhållanden även om avståndet mellan hem och skola är kortare än avståndskravet.

Kommunen tittar på följande trafikförhållanden:

  • Väghastighet
  • Trafikintensitet
  • Siktförhållanden
  • Belysning

Funktionsnedsättning

Du kan få skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen får inte vara tillfällig (till exempel ett benbrott) och ska starkt påverka din möjlighet att ta dig till och från skolan. Söker du skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning behöver du lämna in till exempel ett läkarintyg som styrker ditt behov. Kommunen hänvisar dig att ta kontakt med skolans elevhälsoteam.

Har du en funktionsnedsättning men inte rätt till skolskjuts, inte färdtjänst eller där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, finns möjlighet att ansöka om turbunden resa enligt socialtjänstlagen hos din biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör då en individuell prövning av ditt behov.

Mall för intyg vid funktionsnedsättning (pdf)länk till annan webbplats

Har du råkat ut för en olycka och behöver hjälp med transporter mellan hem och skola gäller inte skolskjuts. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har en olycksfallsförsäkring som gäller. Saknar du en egen försäkring så har kommunen tecknat en försäkring för alla barn skrivna i Värmdö.

Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkringlänk till annan webbplats

Annan särskild omständighet

Kan du inte få skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning (se ovan) kan du beviljas skolskjuts på grund av individuella omständigheter. Motivera i ansökan vilka de särskilda omständigheterna är. Bor du i skärgården och behöver åka båt för att ta dig till skolan ska du ange annan särskild omständighet när du ansöker om skolskjuts.

Bor du växelvist?

Du som bor växelvis mellan olika vårdnadshavare inom Värmdö kommun kan beviljas skolskjuts från ett annat hem än där du är folkbokförd. Du behöver då bo lika mycket mellan båda hemmen. I ansökan ska du beskriva eller fylla i boendeschemat för att kommunen ska kunna göra eventuella planeringar av skolskjutsen.

Går du på fritids?

Skolskjuts sker endast mellan hemmet och skola. Om du går på fritids innan och efter skolan har du inte rätt till skolskjuts. I ansökan ska du därför specificera hur du går på fritids för att kommunen ska kunna bedöma om du har rätt till skolskjuts.

Har du valt en annan skola?

Har du valt en annan skola än den som kommunen har placerat dig i kan du få skolskjuts, om det inte är svårt att ordna eller skulle kosta mer för kommunen.

 

Du kan läsa mer i kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Senast publicerad: 2017-10-24