Tyck till

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som är vuxen, och som vill komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg, eller som vill lära dig grundläggande svenska. Inom vuxenutbildningen finns två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Kommunal vuxenutbildning, komvux

Kommunal vuxenutbildning är det som brukar kallas för komvux. Den kommunala vuxenutbildningen riktar sig till dig som inte har fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskola, eller som behöver komplettera din utbildning för att kunna läsa vidare vid högskola eller universitet.

Även svenska för invandrare, sfi, ingår i kommunal vuxenutbildning. Sfi är utbildning för personer som flyttat till Sverige och som behöver lära sig grundläggande svenska.

Läs mer om komvux.

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux

Värmdös skola för särskild utbildning för vuxna kallas för Lärvux. Lärvux är en skola för dig som har inlärningssvårigheter som beror på en utvecklingsstörning eller en hjärnskada som du har fått under livet. Hos Lärvux kan du läsa kurser som ingår i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer om Lärvux.


Senast publicerad: 2017-02-24