Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Djurö hamn

Dimma ligger övervattnet en sommarmorgon under Djuröbron.

Vid Djurö hamn hyr vi ut lokaler och båtplatser till myndigheter som Kustbevakningen, Storstockholms Brandförsvar samt Sjöpolisen men även företag som Vattenfall och Eltel Networks.

Hamnen är ej tillgänglig för allmänheten.


Kontakt Hamnchef tel 070-638 82 70.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2017-09-14

Kontakt

Seth Axelsson, hamnchef, gods och fastighet

Frans Åström, Hamnchef drift och parkering

Maria Korva Johansson, administration

Michael Larkner VD


Växel: 08-570 473 00


E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se,Mer kontaktinformation