Tillgänglighets redogörelse

Värmdö kommun är ansvarig för varmdo.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här nedan, i vår tillgänglighetsredogörelse, kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgängligt är varmdo.se?

Vi arbetar ständigt för en högre tillgänglighet på varmdo.se - vår målsättning är att alltid försöka uppnå WCAG nivå AAA, vilket är den högsta tillgänglighetsnivån, när vi har möjlighet. Vi är dock medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. De brister som listas nedan känner vi till och arbetar vidare för att åtgärda.

Allmänt om tredjepartslösningar

Varmdo.se länkar i många fall till tjänster hos tredje part eller använder oss av så kallade i-frames eller javascript-baserade lösningar för att visa innehållet från andra webbsidor i infogade ”fönster” på varmdo.se. Detta gör vi för att du som besökare ska få en mer sammanhållen upplevelse. I-frames är idag en ganska gammal standard där andra lösningar rekommenderas, varför just den typen av inramade funktioner kan orsaka oförutsedda problem.

Tredjepartstjänster på varmdo.se är tyvärr inget vi kan säkerställa tillgängligheten på till hundra procent och inte heller koppla våra kvalitetsverktyg till. Emellertid så påtalar vi alltid fel när vi upptäcker dem och har dialog med systemförvaltare och leverantörer för att så snart som möjligt försöka åtgärda bristerna.

Nedan finns tredjepartslösningars tillgänlighetsredogörelser:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SchoolSoft - Tillgänglighetsredogörelse 2022-02-08.pdf , 281.8 kB. 281.8 kB 2022-04-22 12.07
Tilgänglighetredogörelse Kontigo Previct Alcohol.pdf , 97 kB. 97 kB 2022-04-22 12.07
Tillgänglighet Prorenata.pdf , 150.6 kB. 150.6 kB 2022-04-22 12.07
Tillgänglighet Tietos system Edlevo.pdf , 82.3 kB. 82.3 kB 2022-04-22 12.07
Tillgänglighetsredogörelse DF respons.pdf , 180.1 kB. 180.1 kB 2022-04-22 12.07
Tillgänglighetsredogörelse vgyse (Dexter,PhenixID) 220228.pdf , 135 kB. 135 kB 2022-04-22 12.08

Kända brister

  • Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade. För dessa åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar emellertid mot en framtida lösning på ett textat kommunfullmäktige.
  • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Värmdö kommun eller i samråd med administratörerna av varmdo.se. En risk föreligger att dessa tjänster inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. På dessa sidor har vi emellertid strävat efter att länka till en tillgänglig version av tjänsten.
  • Det finns äldre pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa bilder på varmdo.se kan sakna en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • De webbsidor som fortfarande bygger på våra äldre mallar är inte fullt optimerade enligt modern standard, särskilt vad gäller uppmärkningen av olika delar av webbsidan med HTML5 och/eller WAI-area. Bland annat de kommunala skolornas egna webbsidor, sidorna för Komvux Värmdö, Gustavsbergsprojektet samt den digitala anslagstavlan har sådana gamla mallar.
  • Vi arbetar för att steg för steg byta ut och uppdatera alla gamla blanketter och erbjuda motsvarande tjänster i digitalt format.
  • Opengov är Värmdö kommuns webbportal för politiska möten, handlingar och protokoll. Det finns äldre pdf-filer på Opengov som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Nämndprotokoll är inskannande och fungerar inte med uppläsande hjälpmedel. För nya dokument kommer vi införa rutiner och utbildning. Arbetet kommer att påbörjas under 2022 och beräknas vara klart senast till den 30 december 2022.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att varmdo.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Värmdö kommun

Kontakt Värmdö kommun

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.