Exempelmall motioner bostadsrättsförening

Exempelmall från branschorganisationen Avfall Sverige

Bakgrund
Varje svensk kastar cirka 97 kilo matavfall per år. I stället för att låta matavfallet gå till spillo genom att slänga det i vanliga hushållsavfallet kan det sorteras ut och bidra till en bättre miljö. Det matavfall som samlas in i Värmdö kommun omvandlas både till biogas och biogödsel. Biogasen driver sedan lokalbussarna och sopbilarna i Stockholms län och biogödseln hamnar på lokala odlingar. Detta leder till mindre fossila bränslen och konstgödsel – alltså renare luft och mark.

Spara pengar
I genomsnitt består en påse med hushållsavfall av 40 procent matavfall, så om matavfallet i stället sorteras ut kommer mängden hushållsavfall att minska. Det betyder att det inte behövs lika många upphämtningar av hushållsavfallet och då kommer kostnaden bli lägre. Det utgår dessutom en rabatt på hämtning av restavfallet om föreningen ansluter sig till matavfalls-insamlingen. Med andra ord – matavfallssortera kommer sänka den totala kostnaden.

Attraktivare på bostadsmarknaden
Förutom att matavfallsinsamlingen är en insats för miljön ger den också föreningen ett gott rykte. En förening med miljötänk är attraktiv för eventuella lägenhetsköpare vilket kan leda till ett högre försäljningspris.

Enkelt att komma igång
Det är lätt att börja sortera ditt matavfall! Det enda föreningen behöver göra är att kontakta Värmdö kommun som ger råd om vilket insamlingssystem som passar bäst och hjälper till med beställningen av upphämtning. Värmdö kommun tillhandahåller dessutom kärl för matavfallet, påsar och sorteringsutrustning för de boende – helt gratis!

Förslag till beslut
Jag föreslår att det på föreningsstämman beslutas om att fastigheten ansluter sig till Värmdö kommuns matavfallsinsamling.

Förnamn Efternamn
(eventuellt kompletterat med lägenhetsnummer)