Skolval

Nu är det dags att göra ett skolval för läsår 2023-2024. Datum för skolvalet är 18 januari till 5 februari 2023.

Skolvalet är viktigt

Det är viktigt att göra ett aktivt skolval. På så vis ökar du dina chanser att få den skolplacering du önskar. Man kan välja upp till tre skolor. Gör du inget skolval kommer ditt barn att placeras på en skola så nära hemmet som möjligt som har en ledig plats.

Vem ska göra skolvalet?

Du ska göra ett skolval om:

  • Ditt barn ska börja i förskoleklass.
  • Ditt barns nuvarande skola inte erbjuder undervisning i högre årskurs.

Du ska göra ett skolval till en kommunal skola.

Om du sökt en fristående skola eller skola i annan kommun ska du avstå skolvalet och ange vilken skola ni sökt till i e-tjänsten.

Så här går skolvalet till

I e-tjänsten görs skolvalet på startsidan, under fliken alla.

Gör ditt skolval/bekräfta ditt skolval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan göra din ansökan när du vill under ansökningsperioden. Tidpunkten påverkar inte beslut om skolplacering för ditt barn. Båda vårdnadshavarna ska logga in i e-tjänsten och göra skolvalet. Den första vårdnadshavaren som loggar in gör skolvalet och den andre bekräftar det.


Barn med ryggsäckar på ryggarna som springer i en korridor


Har du tackat ja till en fristående skola eller skola i annan kommun?

Du kan endast ha en skolplacering. Har du redan tackat ja till en fristående skola eller skola i annan kommun ska du logga in i e-tjänsten och avstå skolvalet samt ange skolans namn. Önskar du hellre en kommunal skola ska du göra ett skolval, detta val kommer att prioriteras.

Besked om plats

När platserna är tilldelade får du ett besked på sms och mejl. Det är därför viktigt att du anger dina kontaktuppgifter i ansökan.

Vad händer om du inte får plats på sökt skola?

Om en skola inte kan ta emot alla elever som ansökt om plats tillämpas principen om relativ närhet. Det innebär en uträkning av avstånd mellan hemmet till alternativ skola och sökt skola. Därefter jämförs avståndet för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola.

Vad händer om jag inte gjort ett aktivt val?

Om du inte har gjort ett aktivt skolval får du plats på den närmaste kommunala skola som har plats efter skolvalsperiodens stängning.

För dig som ska flytta till Värmdö

Om ditt barn blir folkbokförd i Värmdö kommun efter att skolvalet stängt ska du skicka in blanketten: Ansökan till kommunal skola. Adress och folkbokföringsdatum på ert kommande boende i kommunen ska anges i ansökan. Under vårterminen 2023 skickar skolorna hem beslut om plats.

Informationsmöten


Brunns skola


18/1

17:30

Förskoleklass

Brunns skola


24/1

17:30

Årskurs 4

Djurö skola (Möja skola, Runmarö skola, Svartsö skola)


11/1

18:00

Förskoleklass

Ekedalsskolan


23/1

17:30

Förskoleklass

Ekedalsskolan


23/1

18:15

Årskurs 4

Fågelviks skola


25/1

17:30

Förskoleklass

Hemmestaskolan


23/1

17:30

Förskoleklass,

Årskurs, 4, 6 och 7


Kvarnbergsskolan


19/1

17:30-19:30

Årskurs 6 och 7, mässa för

elever och vårdnadshavare


Kyrkskolan


24/1

17:30

Förskoleklass

Munkmoraskolan


25/1

17:30

Förskoleklass

Viks skola


25/1

17:30

Förskoleklass

Ösbyskolan


24/1

17:30

Förskoleklass

Ösbyskolan


24/1

18:15

Årskurs 4, 6 och 7


Se presentation av Värmdö kommuns kommunala skolor