Möt några av våra medarbetare

Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner. Tillväxten gör kommunen till en dynamisk och händelserik arbetsplats.

Värmdö kommun har idag drygt 45 000 invånare. Under de kommande åren väntar många pensionsavgångar. Det, i kombination med befolkningstillväxten, gör att Värmdö kommun inom de kommande åren kommer att behöva fler engagerade medarbetare.

Många olika uppgifter

Idag är vi över 3 000 medarbetare i Värmdö kommun som ansvarar för barnsomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, renhållning, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Den breda verksamheten innebär att arbetsgivaren Värmdö kan erbjuda över 100 olika yrkeskategorier. Gemensamt är att vi arbetar för att skapa god service till Värmdös medborgare.

Var med och utveckla Värmdö!

Du som väljer att arbeta hos oss är också med och driver samhällsutvecklingen i Värmdö. Genom din kunskap, ditt engagemang och intresse kan du påverka och utveckla verksamheter och arbetsmetoder så att vi tillsammans gör Värmdö till en ännu bättre kommun att bo i. Alla arbetsuppgifter är viktiga och har stor betydelse för våra kommuninvånare.

Läs mer om medarbetarskap, ledarskap och hur det är att arbeta hos oss via menyn till vänster.

Se lediga tjänster

Test medarbetare

Julia Zetterquist

Socialsekreterare

Jag jobbar som socialsekreterare i mottagningsgruppen för barn och ungdomar.

Test medarbetare

Kristian von Strokirch

IT-specialist

Som IT-Specialist på IT-enheten, jag och mina kollegor ansvarar, underhåller och utvecklar Värmdö Kommuns centrala IT-plattform.

Test medarbetare

Therese Östermann

Arbetsterapeut

Jag arbetar på Seniorcenter Diamanten. Det är en öppen Dagverksamhet för alla äldre som bor i Värmdö kommun.

Test medarbetare

Sandra Helin

Grundskolelärare

Jag arbetar idag på Farstaviken Ekedal skola sedan augusti 2018 som klasslärare i åk1. Jag är även med i skolan ILM-grupp (Inkluderande lärmiljöer) som är ansluten till Ifous.

Test medarbetare

Johan Berglind

Arbetsledare

Polarna Värmdö, kommunens brotts- och drogförebyggande samt uppsökande verksamhet med inriktning mot ungdomar i åldrarna 13-16.