Frågor och svar till arbetsgivare i sommarjobbssatsningen 2020

Sommarjobb innebär en möjlighet för ungdomar att komma ut i arbetslivet. Genom arbetslivserfarenhet, kontakter och yrkesorientering stärks ungdomarnas möjligheter att få ett jobb efter skolan och ni som arbetsplats har en viktig roll i detta.

Vilka gäller medfinansieringen för?

  1. Ungdomar mellan 15 och 17 år. Ungdomen ska ha fyllt 15 år innan sommarjobbet påbörjas och inte fyllt 18 år innan det avslutas.
  2. Ungdomar skrivna i Värmdö kommun

Vad innebär ersättningen?

Kommunen bidrar med 50 % av lönekostnaden för en sommarjobbande ungdom med max 90 kr per timme plus semesterersättning och sociala avgifter upp till och med 90 timmar. Kommunen medfinansierar semesterersättning till ett maxbelopp av 15,40 kr per timme och de sociala avgifterna till maximalt 31,42 %. Kommunen står inte för OB-tillägg, även om timlön och OB-tillägg tillsammans inte överstiger 90 kr per timme.

Under vilken period gäller erbjudandet?

För att erbjudandet ska gälla måste ungdomens arbete omfatta minst 30 timmar och anställningen måste pågå någon gång mellan juni och augusti men det behöver inte vara en sammanhängande period. Om arbetsgivaren vill anställa ungdomen för en längre period än tre veckor eller 90 timmar står arbetsgivaren själv för överstigande kostnad.

Vilka arbetsgivare kan få medfinansiering?

Man kan söka jobb inom både kommunala och privata verksamheter i hela Sverige. Erbjudandet gäller inte för verksamheter utanför Sverige.

Vilken lön ska jag ge ungdomen?

Det är arbetsgivaren som fastställer och betalar ut lön för ungdomen beroende på ungdomens ålder, tidigare erfarenhet och arbetets svårighetsgrad.

Kommunen har inga riktlinjer avseende lön för minderåriga bortsett från en lägsta lön om 67 kronor per timme. En sammanställning av timlönerna (exklusive semesterersättning) som arbetsgivare ansökte om ersättning för 2020 finner du nedan:

15 år – 84,84 kr per timme
16 år – 87,17 kr per timme
17 år – 89,24 kr per timme

Hur många ungdomar kan jag ansöka om ersättning för?

Kommunen ersätter maximalt 10 ungdomar hos en och samma arbetsgivare.

Kan flera arbetsgivare ansöka om ersättning för samma ungdom?

En ungdom bär med sig sina 90 timmar oavsett antalet arbetsgivare. Förutsatt att arbetsgivare A ansöker om ersättning för färre timmar än 90 så kan arbetsgivare B ansöka om ersättning för resterande timmar upp till och med 90 timmar. Ansökningar godkänns i ordningen de inkommer.

Är ungdomen försäkrad av Värmdö kommun?

Nej, ungdomarna är inte försäkrade via Värmdö kommun. För att Värmdö kommun ska stå för nämnda kostnader måste den arbetande ungdomen omfattas av arbetsgivarens försäkring.

Varför måste jag ansöka om ett förhandsbesked?

För att du som arbetsgivare ska känna dig trygg med att kommunen kommer att ersätta dina kostnader för ungdomen efter arbetsperioden måste du ansöka om ett förhandsbesked.

Varför har min ansökan om ersättning inte blivit godkänd?

Antingen beror det på att ungdomen är folkbokförd i en annan kommun än Värmdö, att ungdomen ligger utanför fastställd åldersgrupp eller att annan arbetsgivare blivit godkänd för ersättning för ungdomen.

Om antalet ansökningar om förhandsbesked överstiger det budgeterade antalet sommarjobb prioriteras i första hand ungdomar som inte har haft ett av kommunen subventionerat sommarjobb tidigare. Om ytterligare urval behöver göras sker det genom lottning.

Kan jag lämna in en handskriven lönespecifikation?

Ja, du kan lämna in en handskriven lönespecifikation förutsatt att denna signeras.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor?

Kontakta kommunen på telefon 08-570 470 00 eller mejla sommarjobb@varmdo.se.