100% godkänt till Värmdöföretagen vid alkoholtillsyn

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under december har vi haft utökad tillsyn kopplat till regeringens beslut om att restauranger och barer inte får servera alkohol efter klockan 22:00. Med goda resultat!

Glädjande nog har vi kunnat konstatera att efterlevnaden vid våra alkoholtillsynstillfällen var 100%. Alla krögare och all serveringspersonal som vi pratade med var väl informerade och tog situationen på stort allvar.

Vi har också kontrollerat så att övriga restriktioner följs, exempelvis avstånd i lokalen och antalet personer per bord. Vid några tillfällen gjordes anmärkningar som kommer leda till ett återbesök.

En extra bonus var att de, under rådande restriktioner, lyckats med att skapa en trevlig atmosfär och lockat gäster. Stor eloge till er - kämpa på!

Skärpta restriktioner från den 24 december

Från den 24 december skärps restriktionerna. Det innebär att maxantalet för sällskap på restauranger sänks från åtta till fyra personer och alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20:00. Vi har sedan tidigare intensifierat vår tillsyn och det arbetet fortsätter.

Läs mer om skärpta restriktioner och datum