200 Värmdöbor till egenförsörjning under året!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Stort tack till dig som företagare i Värmdö!

Kommundirektören, Cecilia Lejon tackar alla företagare i Värmdö.

Tack vare er har över 200 Värmdöbor gått ut i egenförsörjning under året.