2,5 miljoner till destinations- och produktutveckling i Stockholms skärgård

Publicerad

Bild av skärgården

Partnerskapet Stockholm Archipelago har beviljats medel av Tillväxtverket. Tillsammans med skärgårdsöarnas större boendeanläggningar satsar samverkansprojektet nu på ett nytt arbetsformat med fokus på produkt- och destinationsutveckling. Budgeten omfattar 2,5 miljoner kronor.

Värmdö kommun ingår tillsammans med ett antal andra skärgårdsanknutna Stockholmskommuner i det regionala samverkansprojektet Stockholm Archipelago, som fokuserar på skärgårdsutveckling med fokus på besöksnäring. Ur Tillväxtverkets utlysning ”Utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer” har Stockholm Archipelago nu tilldelats 2,5 miljoner kronor.

Ett mycket glädjande tillskott som kommer göra stor nytta för ett viktigt samverkansprojekt. Värmdö är en del av ett världsunikt besöksnäringskoncept i form av Stockholms skärgård, något vi måste arbeta aktivt med att både utveckla och förvalta säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

Från Värmdö är två företag representerade i arbetsgruppen; Seglarhotellet i Sandhamn och Grinda Wärdshus. Det ekonomiska tillskottet kommer av projektet att användas till destinationsutveckling och stöd för besöksnäringen, genom att fokusera på produktutveckling kopplat till attraktiva och hållbara naturupplevelser i Stockholms unika vattenlandskap. Projektansökan tog också avstamp i de behov och utmaningar som uppkommit kring att upprätthålla en levande och vital skärgård i ljuset av Corona-pandemin, en viktig aspekt för så väl besökare som boende i området. Projektet ska genomföras under ett års tid, 2021-2022.


Stockholm Archipelagos 
pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Stockholm Archipelago Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.