45 000 skäl

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Jag har nu haft förmånen att verka för Värmdö kommun i lite drygt sex månader – ett halvt år. Efter ett par relativt lugna veckors uppstart med möjlighet att lära känna medarbete och organisation kom en pandemi. Pandemin fick både mig och resten av organisationen att ställa om från långsiktigt strategiskt arbete till hantering av en ny verklighet - dag för dag, ibland timme för timme.

Det gav mig möjligheten att verkligen se organisationen, både dess stora kraft och dess utvecklingsområden. Efter sex månader kan jag se att det finns fantastiska resurser i förvaltningen, såväl kompetensmässigt som mannamässigt. Det finns en tydlig viljeinriktning från vår politiska ledning och det finns över 45 000 skäl för oss att varje dag göra det möjliga.

Jag kan också konstatera att vi har en bit kvar innan vi når vår fulla potential och levererar som en kommun och en förvaltning. Det innebär att det förväntas av var och en av oss att vi, varje dag, tar möjligheten och utvecklar verksamheten till En helhet som gör det möjliga för de vi är till för – våra skattebetalare. Det innebär, konkret, att vi alla som arbetar i förvaltningen har det ansvaret. Ett ansvar som förutsätter att vi är öppna, nyfikna och villiga att agera för det gemensamma. För mig är det centralt att vi verkar som En. Det behöver vi för att klara nutidens- och framtidens utmaningar.

Framtidens vardag

När jag blickar in i 2021 och ett år framåt ser jag just det - en kommun och en förvaltning framför mig. Det innebär att vi till del behöver göra annorlunda i vår vardag. Vi behöver förändra några av våra arbetssätt och till viss del ändra vårt förhållningssätt till omvärlden och till varandra. Vi behöver fokusera på vår leverans med medborgare och näringsidkare i främsta rummet. Vi behöver klara av att utmana varandra och öppet utforska det möjliga tillsammans. Vi behöver vara nyfikna, lyhörda och ödmjuka inför vårt uppdrag och varandra. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Det är viktigt.

Under hösten 2020 kommer förvaltningen att fokusera på ett arbete för en kommun och en förvaltning. Det är ett arbete vi behöver göra tillsammans och som vi har ett gemensamt ansvar för. Tre saker som alla syftar till att långsiktigt stärka oss och bidra till att vi klarar av framtida leverans står på min agenda inför hösten.

  • Digitalisering, med målbild ett smartare Värmdö 2025
  • Vidareutveckling av vår gemensamma målstyrning, i syfte att stärka analys och verksamhetsutveckling ytterligare.
  • Stärkt ledarskap och medarbetarskap för ökad öppenhet, innovation och kommunikation.

Personligen ser jag oerhört mycket fram emot höstens arbete samtidigt som jag är ödmjuk inför dess utmaningar. Varje dag går cirka 3000 grymma medarbetare till arbetet för att leverera mesta och bästa möjliga till medborgare och näringsidkare. Min önskan är att var och en av Värmdö kommuns 3000 medarbetare når sin fulla potential och leverans. Det gör vi när vi levererar som en kommun och en förvaltning.

Jag hoppas att du som medborgare och näringsidkare i vår underbara kommun kommer få ta del av och vill vara med på denna resa – mot vår fulla potential. Jag vet att vi vill. Jag vet att vi kan.

 

Med vänlig hälsning, Cecilia Lejon

Kommundirektör