Äldreboende i projekt för att hantera värmebölja

Publicerad

Termometer under en varm sommardag

Under sommaren och hösten 2023 deltar Värmdö, tillsammans med tio andra kommuner, i ”Värme i praktiken. Ett projekt initierat av Länsstyrelsen i Stockholm.

Syftet med projektet är att höja kunskapen hos kommunala LSS-boenden, äldreboenden och fastighetsägare om risker vid värmeböljor samt om lämpliga åtgärder för att minska risken för ohälsa hos de boende.

Djuröhemmet deltar

I Värmdö kommun deltar Djuröhemmet. Temperaturmätare har placerats ut i tre rum, där mätning av temperaturen pågår under sommarmånaderna fram till augusti. Under hösten gör Länsstyrelsen besök på boendet för att diskutera hur sommaren varit, vilka åtgärder som vidtagits och om något kan göras annorlunda. Erfarenhetsutbyte kommer även att ske med övriga kommuner.

Djuröhemmet har redan vidtagit fler åtgärder som att sätta upp markiser och solskydd. Dessutom ska en värmepump för kyla installeras i ett av uppehållsrummen. Djuröhemmet har även gjort en riskbedömning för sommaren och genomför rutiner för att hantera värmeböljor, exempelvis genom att vädra på nätterna, dra ned markiser och persienner på dagarna, och erbjuda frusen och vätskerik mat.

Klimatanpassade rutiner

- Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall hos känsliga personer. Med ett förändrat klimat förväntar vi oss både en stigande medeltemperatur och att extrema väderförhållanden, som värmeböljor, blir vanligare. Därför är det viktigt att vi har rutiner och arbetssätt för att undvika att någon far illa. Det är glädjande att vi i Värmdö kommun tar detta på allvar och ökar kunskapen kring riskerna med en eventuell värmebölja på våra boenden och verksamheter för sårbara grupper, säger Mahria Lövkvist, chef för Vård- och omsorgskontoret.

Råd från Folkhälsomyndigheten

Sommarvärmen kan vara farlig för alla – särskilt för äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även för små barn och gravida. Ta gärna hjälp av Folkhälsomyndighetens råd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.