Äldreomsorgslyftet ökar kompetensen inom Vård- och omsorgskontoret

2023-01-30

Vårdpersonal skjutsar äldre personer i rullstolar.

2022 hade Vård- och omsorgskontoret möjlighet att erbjuda 27 medarbetare i egen och privat regi att delta i utbildning till undersköterska.

Medarbetare som inte slutfört sina studier 2022 får möjlighet att fortsätta 2023. Flera medarbetare kommer också påbörja utbildning till undersköterska 2023.

Satsningen är av stor betydelse för att stärka kompetensen inom kommunal hälso- och sjukvård och har gett medarbetare möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Att medarbetare vidareutbildar sig är bra för verksamheterna och att medarbetare ges möjlighet till vidareutbildning på betald arbetstid är mycket positivt. Stärkt kompetens ökar kvaliteten i våra verksamheter och framförallt kvaliteten i vården och omsorgen av våra äldre, säger Mahria Lövkvist, chef vård- och omsorgskontoret.