Allt större del av kommunens post till din digitala brevlåda

Publicerad

En illustration på en telefon

Allt större del av kommunens information och utskick går nu att få direkt till sin personliga digitala brevlåda. Under våren kopplas fler och fler postutskick på, med målet att underlätta för invånare och företag, bidra till en minskad miljöpåverkan och spara tid och ekonomiska resurser för kommunen.

Just nu genomför Värmdö kommun en riktad satsning kring att skicka digital post till säkra digitala brevlådor, med siktet inställt på att erbjuda alla invånare och företagare i kommunen ett alternativ till att få information i den fysiska brevlådan. Samtliga verksamheter i Värmdö kommun är engagerade i initiativet och målet är att 80% av kommunens utskick ska ha ställts om till digitala lösningar tills juni 2022.

Fakturor, ansökan om biståndsinsatser, mätarbytesavisering för vattenmätare, abonnemangsbrev för slamtömning och utskick av diverse blanketter och brev är en del av den kommunala post som redan nu går att få till sin digitala brevlåda. Under en snar framtid kommer också bl a delar av bygglovsprocessens postutskick kopplas på, såsom delgivning av beslut, meddelande om kungörelse och grannyttrande. Den främsta målsättningen är, förutom minskad administrativ tid, ökad säkerhet, kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan, att både invånare och företagare ska uppleva en utökad service och en smidigare hantering av post och information från kommunen.

Läs mer om hur du som privatperson eller företagare går tillväga för att hantera din digitala post, samt en längre artikel om kommunens satsning, via:

Allt större del av kommunens post till din digitala brevlåda Länk till annan webbplats.
Har du frågor? Kontakta

varmdo.kommun@varmdo.se