Angående barnkonsekvens­analyser på skolorna Ekedal, Kvarnberget och Munkmora

Publicerad

Pennor och skrivblock

Under vecka 41 samt början av vecka 42 genomfördes barnkonsekvensanalyser på skolorna Ekedal, Munkmora samt Kvarnberget som efterföljt av reaktioner och frågor. Här kan du läsa mer om den aktuella händelsen.

Inför ett kommande beslut om en eventuell samlokalisering av Munkmoraskolan till Farstavikens skola/Ekedal och de efterföljande förändringar som även berör Kvarnberget, finns behovet av en barnkonsekvensanalys. I alla politiska beslut belyses konsekvenser i olika perspektiv, varav barnperspektivet är ett. Barnkonsekvensanalyserna utgör en del av beslutsunderlaget i ett ärende och publiceras tillsammans med handlingarna då dessa blir offentliga.

Oavsett syfte och mål med analysen, så borde samtliga vårdnadshavare fått information och möjlighet till att ge inspel kring insatsen innan den genomfördes. Så har som beskrivet inte genomgående skett, och vi har förstått att tillvägagångssättet skapat både oro och väckt irritation. Vi beklagar detta och vi kommer se över våra rutiner för att se till att det inte upprepas i framtiden.

Genomförandet

Under vecka 41 och början av vecka 42 genomfördes barnkonsekvensanalyser på skolorna Munkmora, Ekedal och Kvarnberget. En barnkonsekvensanalys tas i liknande situationer vanligen fram av skolans personal och har ett barnperspektiv i fokus.

På Kvarnberget och på Ekedal genomfördes konsekvensanalysen med samtliga elever. På Ekedal gjordes bedömningen att vårdnadshavare inte behövde informeras i förhand om att dessa samtal skulle genomföras. På Munkmora skolan genomfördes konsekvensanalysen med ett mindre antal barn, där samtycke inhämtats muntligt.

De frågor som Ekedalskolan utgick ifrån var följande:

  1. Åk F-2 Vad behöver vi barn och vuxna tänka på om Munkmora ska flytta in på Ekedal så att du och alla andra barn känner sig välkomna och trygga?
  1. Åk F-2 På vilket sätt känns det spännande att Munkmora kanske ska flytta in på Ekedal?
  1. Åk F-2 På vilket sätt kännas oroligt/otryggt med att Munkmora kanske flyttar in på Ekedal?
  1. Åk 3-4 Om ni ska flytta till Kvarnberget. Vad behöver vi vuxna tänka på för att ni elever ska känna er trygga?
  1. Åk 3-4 På vilket sätt känns det spännande med att kanske börja på Kvarnberget?
  1. Åk 3-4 På vilket sätt känns det oroligt/ otryggt att kanske börja på Kvarnberget? (Ex. skolmiljö som skolgård, korridorer, äldre elever, annan skolenhet)
  1. Åk 3-4 Hur tror ni att det är att gå på en skola med äldre elever?
  1. Övrigt som eleverna vill lyfta?

Eleverna på Munkmora och Kvarnberget fick liknande frågor. Inför genomförandet av samtalen med barnen tydliggjordes att detta bara är ett förslag och att deras tankar är viktiga.

Mer om förslaget

Läs mer om förslaget kring samlokalisering, samt frågor och svar kopplat till detta, via denna länk:

www.varmdo.se/samlokalisering