Ännu bättre undervisningskvalitet i Värmdös förskolor!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu genomförs den andra omgången av "Undervisning i förskolan" via Uppsala Universitet. Hur ska vi förhålla oss till undervisning i relation till förskolans traditionella fokus på omsorg, lek, kreativitet och lustfyllt lärande som det tidigare stod i läroplanen?

Fortbildningen, som också innebär 7,5 högskolepoäng, riktar sig till förskollärare men har även ett skolledarspår. Syftet är att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Den första omgången av utbildningen genomfördes mellan mars och oktober 2019. Den andra pågår från november 2019 och avslutas i slutet av april 2020. Efter det har samtliga förskollärare i Värmdö kommun gått fortbildningen.

- Det är unikt att vi som kommun har tagit ett helhetsgrepp om detta. Ordet "verksamhet" i den nya läroplanen för förskolan ersattes med "utbildning". Det innebär att förskollärare enligt skollagen ska leda undervisningen, vilket ställer skärpta krav på att förskollärare också kan utföra en undervisning av hög kvalitet, utifrån läroplanens intentioner och ta hänsyn till yngre barns intressen och behov, säger Ingmarie Lagne, skolchef för Värmdös förskolor.

Utbildningssatsningen skapar goda förutsättningar för Värmdö kommun som huvudman att säkerställa att samtliga förskollärare står på samma bas och därmed garantera förskolans undervisningskvalitet.

På agendan står också värdegrundsarbete och diskussion kring begreppen utbildning, undervisning och lärande. Kursen leds av Uppsala universitet på uppdrag av Skolverket.