Årets miljöpristagare 2024

Publicerad

En blomsteräng vid vattnet.

Priset Miljöbelöningen delas, efter några års paus, ut på nytt under 2024 i Värmdö. Nu är årets pristagare utsedda!

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen delar ut miljöbelöningen för att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö. Priset på 10 000 kronor går till en enskild person eller en grupp, som nominerats av medborgarna och sedan beslutats av nämnden.

Årets pristagare är Stina Molander, Per Fjärdhäll och Jon Fjärdhäll från Östanviks gård på Nämdö. Nämndens motivering lyder:

”Stina Molander och Per och Jon Fjärdhäll på Östanviks gård utför ett viktigt arbete för att bidra till öppna betade landskap i vår skärgård genom att se till att marker både på Nämdö och andra öar betas av betesdjur. Djuren åker med båt ut till olika öar på sommaren och kommer tillbaka till Nämdö efter väl utfört arbete. Betade marker bidrar både till den biologiska mångfalden, öppna landskap och att upprätthålla kulturmiljöer i vår skärgård.”

Miljöbelöningen kommer att delas ut till pristagarna i samband med nationaldagsfirandet och invigningen av Värmdö kulturhus den 6 juni.

Östanviks gård är en väldigt värdig vinnare. De gör inte bara en fin insats för klimatet och den biologiska mångfalden i vår kommun. Deras arbete är också en viktig del i att bevara den kulturmiljö vi har i skärgården med det småskaliga jordbruk som länge har bedrivits där, säger ordförande i Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Linda Nygren (S).