Arkitekturprogram Värmdö

Publicerad

Bild på Brunns skola

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utforma ett arkitekturprogram för Värmdös centrumområden som ska vägleda kommunens arbete med detaljplanering, gestaltning och bygglov.

Arbetet med ett arkitekturprogram är igång. Arkitekturprogrammet ska handla om hur vi kan bygga med hög kvalitet för att stärka Värmdös identitet och särart som skärgårdskommun. Vi ska bygga hållbart, estetiskt och långsiktigt. Det handlar om byggnaderna men också om platserna mellan husen

Du kan bidra

I arkitekturprogrammet vill vi fånga upp till dina tankar och idéer om ett vackert och hållbart Värmdö. Visa oss vilka platser och byggnader som du tycker är goda exempel i Värmdö och som du uppfattar som viktiga för Värmdös identitet. Det gör du genom att dela dina favoritplatser och byggnader i Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Björkås och Stavsnäs! använd #ArkitekturprogramVärmdö på Instagram.

Värmdö kommun finns på Instagram @varmdokommun

Du kan också skicka in dina bilder och synpunkter till registrator@varmdo.se.

Bild som visar omslaget till arkitekturprogrammet