Ateljéstöd för lokala konstnärer

2023-02-14

Olika målarpenslar med utsmetad färg på en palett.

Nu får 28 konstnärer i Värmdö kommun möjlighet att utveckla sitt konstnärskap genom ateljéstödet 2023.

Värmdö kommun ger ut ett årligt ateljéstöd för konstnärer som är skrivna och verksamma i kommunen. Stödet förbättrar villkoren för konstnärer i Värmdö och skapar goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling för kommunens professionella kulturliv.

Värmdö kommun ska vara en attraktiv kommun för professionella konstnärer att bo och verka i, och där är kommunens, regionens och statens stöd till kulturlivet viktiga. De kulturella och kreativa näringarna som enskilda konstnärer är en del av stärker kommunens utveckling och attraktionskraft, säger Lena Hellström, kultur-och fritidschef.

Stödet är treårigt och omfattar en summa på 10 000 konor per år. Ansökan bedöms av en kommitté bestående av sakkunniga inom relevanta konstområden samt medarbetare från Värmdö kommuns kultur-och biblioteksenhet.

En av mottagarna av ateljéstödet 2023 är Hisako Mizuno, keramiker i G-studion i Gustavsberg.

För att få nära till min ateljé i Gustavsberg flyttade jag till Värmdö för nio år sedan. I G-studion får jag mycket inspiration från både den historiska kulturmiljön och från mina duktiga kollegor. Att få ekonomiskt stöd gör att jag kan koncentrera mig på mina kreativa aktiviteter utan att behöva oroa mig, säger Hisako.