Återbruk på Ekobacken

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I går slog vi äntligen upp dörrarna till kommunens första återbruk på Ekobackens återvinningscentral.

På återbruket kan du lämna saker och material som kommunens skolor och förskolor kan ha glädje av.

Återbruket är ett initiativ från Avfallsenheten tillsammans med Värmdö daglig verksamhet. Handledare och deltagare tar hand om det som lämnas in, sorterar och transporterar vidare till skolor och förskolor.

Vi utvärderar löpande vad återbruket tar emot och hur det kan utvecklas framåt.

Gör en insats för miljön samtidigt som du stöttar kommunens skolor och förskolor.
Välkommen till kommunens första återbruk!

Här kan du se vad vi gärna tar emot.

Återbruk Ekobacken