Automatiserade nybyggnadskartor

2023-03-27

En karta och en liten modell av ett hus.

Nu är processen med att göra den förenklade nybyggnadskartan automatiserad.

Den förenklade nybyggnadskartan behövs för att söka bygglov för komplementbyggnader eller andra mindre tillbyggnader. Att ta fram en nybyggnadskarta har tidigare varit en process i flera steg. Nu är den till stor del automatiserad, en förbättring som skapar effektivisering för både handläggarna och beställarna. Målet är att processen i förlängningen ska bli helt automatiserad.

Tidigare har det tagit omkring två timmar i snitt att göra en karta, och avdelningen för kart- och GIS har tagit fram omkring 500 nybyggnadskartor per år. Nu krävs det bara några klick. För bara omkring tre år sedan såg processen ut så att den som gjorde kartan gick till ett kartskåp och hämtade en karta, mätte med linjal och ritade.

Automatiseringen av kartorna är en stor del i arbetet med att jobba smartare och mer effektivt och det känns så roligt att vi äntligen kan erbjuda en betydligt smidigare och snabbare process än tidigare, säger Malin Sträng, avdelningschef på kart- och GIS-avdelningen.

Nybyggnadskartorna består av data från omkring femtio olika källor, uppgifter som tidigare fyllts i manuellt. I den nya tekniska lösningen hämtas all data in automatiskt, en kartlayout produceras och kvalitetsgranskas. Automatiserade tomtkartor har producerats under många år, men det är just insamlingen av information från så många olika källor som blir så effektivt, och att verktyget även avgör kvalitet på informationen.

Manuell granskning kommer fortfarande ske av kartorna innan de skickas iväg, och i vissa fall behöver de fortfarande kompletteras.

- Så vitt jag vet är vi först i landet med att automatisera framtagningen av nybyggnadskartorna, vilket inkluderar information som till exempel VA och planbestämmelser. Detta kan vi göra tack vare att vi har digitaliserat detaljplanerna till hög kvalitet, säger Malin.

Avdelningen för kart- och GIS har jobbat aktivt en längre tid med att minska ledtiderna, något som den automatiserade nybyggnadskartan bidrar till. Att få en karta tar vanligtvis en till två veckor men många kommer nu framöver att kunna få sin beställda karta redan inom någon dag, en stor förbättring. Nästa steg för avdelningen i arbetet med att förbättra processen ytterligare är att skapa ett digitalt bygglovsverktyg, där bygglovssökande ska kunna rita direkt i kartan.

Även betalningssteget i processen med att beställa en karta har blivit smidigare eftersom kartan nu kan betalas med både kort och Swish direkt vid beställning, vilket förenklar både för kund och kommunen. Det går fortfarande att välja att betala med faktura.