Avfallshämtning varannan vecka under hela året

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I december 2022 beslutade Värmdös kommunfullmäktige att hämtning av mat-och restavfall hos enbostadshus från och med 2023 ska ske varannan vecka under hela året, i stället för som tidigare, varje vecka under sommarhalvåret.

Behovstömning på fastlandet

Värmdö kommun har sedan många år tillbaka tillämpat så kallad behovstömning av mat- och restavfallskärl från enbostadshus på fastlandet. Behovstömning innebär att kärlen är utrustade med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv.

Förändring för en- och tvåbostadshus

Från och med 2023 kommer avfallshämtning erbjudas 26 gånger per år i stället för tidigare 31 gånger per år.

Mellan vecka 35 och 24 har hämtning tidigare erbjudits för en-och tvåbostadshus på fastlandet varannan vecka och mellan vecka 25 och 34 varje vecka. Beslutet som fattades i KF i december 2022 innebär alltså att hämtning kommer att erbjudas varannan vecka under hela året, med start 2023.

Taxan för extrahämtning av kärl sänks för att det ska bli mindre kostsamt för de fastigheter som önskar en extrahämtning utanför ordinarie schema. Det går också att byta till ett större kärl om det inte räcker till för hämtning varannan vecka.

Varför kommer hämtning av avfallet bara ske varannan vecka på sommaren?

Det främsta skälet är miljön. Genom att köra varannan i stället för varje vecka på sommaren kan vi minska körsträckan med 2 000 mil och minska bränsleförbrukningen med 10 000 liter bränsle.

Cirka 70 % av alla fastighetsägare nyttjar inte möjligheten till att tömma varje vecka. I genomsnitt tömmer enbostadshusen på fastlandet sitt restavfallskärl 17 gånger per år och matavfallskärlet 12 gånger per år.

Generellt är det de hushåll med störst kärl utan matavfallsortering som tömmer oftast vilket indikerar att de som sorterar minst är de som tömmer oftast.

Tips för att förhindra lukt från matavfallet under sommaren

  • Placera om möjligt kärlet i skugga.
  • Skölj ur kärlet regelbundet, tvätta med lite såpa vid behov. Stänk i lite ättika ibland eller strö lite trädgårdskalk i kärlet vilket avskräcker flugorna.
  • Lägg tidningspapper i botten av kärlet för att suga upp eventuell vätska.
  • Flugor lägger ägg där de kommer åt matavfallet. Stäng till papperspåsarna ordentligt
  • Frys in skal från räkor och kräftor och lägg i soporna på tömningsdagen