Avsluta veckan med Munkmora förskola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Avsluta veckan med att se filmen om Munkmora förskola

Munkmora förskola är en interkulturell förskola som är belägen i närheten av Gustavsbergs centrum. Vi har stora gårdar, nära till skog, teater och bibliotek. På våra fem avdelningar har vi plats för cirka 70 barn i åldrarna 1–5 år. De är indelade i yngre barn och äldre barn.

Vår förskola strävar efter att varje barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Den kulturella mångfalden hos oss är något vi tar fasta på. Alla är vi lika, samtidigt som våra olikheter leder till nya, spännande upplevelser och lärdomar. Sånger, sagor och maträtter från hela världen är några av de saker som barnen få ta del av på vår förskola.

Lek har en central plats i vår utbildning. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek kan utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.