Badavrådan Stora Sand

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Badavrådan på Stora Sand från och med den 27 juli. Nya provsvar förväntas komma i slutet av veckan.

Vid senaste provtagningen påvisades för höga halter av bakterier enterokocker. Därmed avråder vi från bad på Stora Sand i närheten av Björkvik. Nytt badvatten prov tas idag den 27/7 och svar förväntas som tidigast i slutet på denna vecka.

De kringliggande stränderna hade godkända mätvärden vid samma provtagningstillfälle. Värmdö kommun tar vattenprover på alla kommunala badplatser, samt andra välbesökta badplatser. Övriga badvattenprover som kommunen har tagit är godkända.