Baltops 24 - militärövning i Stockholms skärgård

Publicerad

Militärskepp kör på öppet hav i vågstänk och regn.

Mellan den 5 och 20 juni genomför Försvarsmakten den årliga marina övningen Baltic Operations.

I år kommer övningen, Baltops 24, bland annat att äga rum i Stockholms skärgård med mycket verksamhet på Korsö och Utö. Syftet med övningen är att Försvarsmakten och Nato övar på att genomföra marina operationer tillsammans för ökad säkerhet i Östersjön.

Du som befinner dig i eller nära skärgården kan uppleva följande:

  • Möten med soldater, sjömän, stridsbåtar och tunga lastbilar
  • Höga ljud från skjutövningar. Beträd inte avlysta skjutfält!
  • Vågor från örlogsfartyg och militärbåtar nära kust och skär. Ankra och förtöj din båt noga!
  • Ljud från lågt flygande plan och helikoptrar

Så gör du till sjöss om du möter något av Försvarsmaktens fartyg:

För båtfolk - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa Försvarsmaktens information om övningen Baltops 24:

Baltops 24 - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.