Begränsat med dricksvatten i Värmdö!

Publicerad 13 juni 2020

Mall för nyhetsbild

På grund av det varma vädret, och att folk är hemma mera, går det åt väldigt stora volymer dricksvatten i Värmdö just nu. Vi behöver alla hjälpas åt för att undvika att det tar slut.

Vattna inte med vattenspridare eller slang! Fyll inte pooler eller badkar!

Många på Värmdö använder mycket vatten just nu på grund av det vackra och varma vädret. Förbrukningen har ökat kraftigt under de senaste veckorna, vilket påverkar vår möjlighet till leverans. Risken finns att vattnet och trycket i ledningarna minskar och i värsta fall kan en del bli helt utan vatten.

Anledningen till ökad förbrukning av vattnet är det varma vädret. Många vattnar därför sina gräsmattor och odlingar med slang och vattenspridare eller fyller sina pooler med det kommunala vattnet samtidigt.

Därför måste vi som använder oss av kommunalt vatten hjälpas åt att spara!

Tack! Det är ditt, mitt och allas vatten!

Gata/park använder regn- och sjövatten vid bevattning

Då Värmdö har begränsat med dricksvatten för tillfället vill vi förtydliga att det vatten vi använder vid t.ex. bevattning av blomsterurnor, klottersanering, sopning och liknande är regn och sjövatten.