Beslut taget om Värmdö skärgårdskola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Läs mer om vad beslutet innebär här

Den 23 juni fattade kommunfullmäktige följande beslut gällande skärgårdsskolorna:

  1. Nuvarande Värmdö skärgårdsskola delas in i skolenheterna Djurö skola, Möja skola, Runmarö skola och Svartsö skola, årskurs F-9.
  2. Djurö skola, Möja skola, Runmarö skola och Svartsö skola organiseras i ett gemensamt rektorsområde.
  3. Riktlinjer för skolor i skärgården med diarienummer 2021UTN/0083-1 som är antagna i utbildningsnämnden upphävs i sin
  4. Beslut om eventuella förändringar avseende vilka stadier som ska erbjudas på ö­ skolorna ska fattas av kommunfullmäktige.

Beslutet innebär att elever i årskurs 6-9 fortsatt ska erbjudas utbildning vid skolorna på Möja, Runmarö och Svartsö. Precis som idag är det rektor, i enlighet med skollagen, som beslutar om hur utbildningen ska organiseras. Organiseringen är beroende av antal elever i årskurserna, tillgången på behöriga lärare och möjlighet till fjärrundervisning. Eleverna kommer också som idag att få delar av sin utbildning vid Djurö skola. Då skolorna organiseras i ett rektorsområde möjliggörs samarbete mellan skolorna på de olika öarna.

Skolledningen för rektorsområdet kommer nu att fortsätta arbetet med att organisera utbildningen för kommande läsår utifrån de nya förutsättningarna och återkommer med information så snart organisationen är klar.

Vänliga hälsningar,

Peter Bergström, Utbildningschef & Mats Lundström, Skolchef