Besök på Värmdö skärgårdsskola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Idag gör vi ett besök på Värmdö skärgårdsskola! Utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg (M) och utbildningschef Peter Bergström tillsammans med andra politiker från utbildningsnämnden och kollegor från utbildningskontoret, är på studiebesök för att träffa elever och pedagoger på Möja, Runmarö och Svartsö.

Under augusti har det genomförts medborgardialoger gällande en ny skolorganisation i skärgården. Vid tre tillfällen har vårdnadshavare från Möja, Runmarö och Svartsö bjudits in för att delta i medborgardialog genom workshops med utgångspunkt i tre olika förslag. Även SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) har varit inbjudna till dialogen. Arbetet, som inleddes med en digital enkät i maj 2020, kommer att följas upp med en digital enkät som komplement till de dialoger som nu genomförts. På så sätt kan också de vårdnadshavare som inte kunde delta i dialogerna ge sina synpunkter på förslagen.

Politiker från utbildningsnämnden samt kontorschef och avdelningschefer från utbildningskontoret har deltagit i medborgardialogerna. Grunden till dialogerna är ett uppdrag i budget 2020 från utbildningsnämnden till förvaltningen som syftar till att utreda en långsiktig skolorganisation i skärgården.