Blåsprojekt ska väcka barnens musikintresse

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nyligen inledde Munkmoraskolan det så kallade Blåsprojektet tillsammans med Värmdö Kulturskola och Blåsarsymfonikerna. Årskurs 1–2 ges möjlighet att prova blåsinstrument och utforska sitt musikintresse under fritidstid.

Under våren 2023 får alla elever i årskurs 1 och 2 på Munkmoraskolan möjlighet att utforska sitt musikintresse genom det så kallade Blåsprojektet. Det inleddes med en instrumentvisning för alla elever och följs nu upp med tolv skolveckor där de eleverna delas in i mindre grupper och får extra musiklektioner under fritidstid var tredje vecka. Här får de prova minst tre av instrumenten trombon, trumpet, tvärflöjt, klarinett och valthorn och får också göra övningar för att lära sig begreppen rytm, puls och takt.

Projektet görs i samarbete med Blåsarsymfonikerna och Värmdö Kulturskola, som står för två lärare som arbetar med barnen. De elever som är intresserade erbjuds att fortsätta projektet under hösten och till våren 2024 kan de som önskar välja ett instrument och fortsätta sin musikundervisning.

Vi är mycket glada och stolta att vi kan erbjuda eleverna i åk 1-2 på vårt fritidshem denna möjlighet! Att få utforska intressen inom musik med professionella musiker som ett komplement till vår fantastiska fritidshemsverksamhet är utvecklande för våra elever på flera sätt, säger Munkmoraskolans rektor Cecilia Abrahamsson.