Blomkulans förskola önskar trevlig helg!

Publicerad

Blomkulans förskola - bild från gården

Se filmen om anrika Blomkulans förskola här och få en fin avslutning på veckan.

Tredje förskolan ut i höstens visningsveckor är Blomulans förskola, vars sprudlande vardag vi får ta del av via text och film. Ha en fantastiskt fin vecka!

”Blomkulans förskola är en liten förskola med ca 30 barn i åldrarna 1–5. Förskolan ligger längst in i Farstaviken, mitt emot Gustavsbergs kyrka. Blomkulan är Gustavsbergs första förskola. När förskolan startade för mer än 75 år sedan arbetade de som hade barn på Blomkulan i Gustavsbergs porslinsfabrik.

I våra lärmiljöer inne och ute vill vi att barnen ska möta undervisning som stimulerar barnen till lek, lärande, trygghet och social kompetens. Den fria leken, både inomhus och utomhus, får stort utrymme i verksamheten. Skogen och miljöerna runt om förskolan är också en del av lärmiljöerna varje vecka. Utemiljön på förskolan inbjuder till lek varje dag!

Barnens intresse och nyfikenhet är grunden till lärande. Barnens dokumentation, deras eget tagna bilder som visas i filmen, ger en bild av deras nyfikenhet. Att reflektera med barnen kring bilden, prata med dem om vad de har fotograferat ger oss tillsammans möjlighet att se, minnas, förstå och få syn på vad de är intresserade utav.

Socialt samspel och samverkan med andra människor, förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra och att ha förståelse för sig själv och sin omvärld är en del av det värdegrundsarbete som genomsyrar utbildning och undervisning varje dag”.