Bollplanerna i Charlottendal är klara!

Publicerad

Fotbollsplan

I väntan på att Charlottendalshallen blir klar till i början av hösten 2023 har iordningställandet av basketplanen och den mindre fotbollsplanen intill prioriterats.

I veckan blev de två bollplanerna klara och öppnades upp för spontanidrott. Bollplanerna ligger mellan den kommande sporthallen och Internationella Engelska Skolan. Internationella engelska skolan kommer att använda dessa bollplaner under raster och idrottsundervisning, men övrig tid är dessa ytor tillgängliga för allmänheten.

Man tar sig lättats till bollplanerna via gångvägen som går mellan Charlottendals förskola och Gustavsbergs Allé.

Hjärtligt välkomna!