Brunt vatten kan förekomma efter sandupptagning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under våren när alla vägföreningar tar upp sand på gatorna kan brunt vatten förekomma i kranen. Det beror med stor sannolikhet på att bilarna som tappar upp vatten gör det från brandposter som inte är rekommenderade att ta vatten från.

Färgen beror på att avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten och flödesriktningen ändras. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men var
försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

Fordon som behöver ta vatten inför sandsopning hänvisas till följande brandposter:
vid bensinstationen i Brunn på Ingarö, Bagarvägen i Gustavsberg, pumpstationen i Ålstäket
och på Villagatan.

Vi påminner om att en ståndrörsmätare alltid ska användas om vatten ska tas ur en brandpost. Ståndrörsmätare får du låna via servicecenter som nås på 08-570 470 00.