BUDGET 2022 – Värmdös ekonomi starkare än på länge

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Det visar budgeten för 2022 som lades fram av de styrande politikerna i Majoritet för Värmdö och fastställdes i kommunfullmäktige i november.

Budgeten är en plan för kommunens verksamhet och ekonomi det kommande året. Den största intäktsposten är kommunalskatten, men pengarna kommer också från avgifter och taxor för kommunal service, och olika statsbidrag.

Resultatet för 2021 beräknas sluta på plus 118 miljoner, främst tack vare ökade skatteintäkter. Lägre driftskostnader och försäljning av kommunala fastigheter har också bidragit.

Välfärden och klimatet får mest

Det här vill politikerna i Majoritet för Värmdö prioritera år 2022:

  • Skolan och förskolan får totalt 29,560 miljoner mer än 2021 för att höja kvaliteten.
  • Äldreomsorgen får 12,4 miljoner mer. 750 tkr öronmärks för hemtjänsten. LSS får 3,4 mkr mer för generell höjning av pengen och 500 tkr extra för kompetensutveckling.
  • Ungas trygghet och jobb: Fältverksamheten Polarna får 500 tkr mer. En miljon extra satsas på att hjälpa unga till jobb.
  • Miljön och klimatet: Fortsatta stora investeringar för att sänka utsläppen i kommunen liksom arbetet med att återställa våtmarker – 50 miljoner totalt. Bygglov för solceller avgiftsbefrias.
  • Vårt smartare Värmdö: Digitaliseringen och automatiseringen fortsätter med målet att sänka administrativa kostnader och förenkla för medborgarna. 50 miljoner är avsatt för åren 2021–23.

Mer info kommer 1/12.