Cecilia Lejon på plats i riksdagen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdös kommundirektör Cecilia Lejon har, inom ram för initiativet #Bättre delat talat inför riksdagens digitaliseringsnätverk om vikten av en nationell digitaliserings agenda. #Bättre delat är ett initiativ inom GovtechSweden för mer livskvalité och hälsa genom delad data.

”Bättre delat” är en koalition av organisationer och individer från offentlig sektor och näringslivet som vill bidra till att Sverige som land på bästa sätt använder teknikens möjligheter för att rädda liv.

Under sitt anförande pratade Cecilia om vikten av juridiska ställningstagande som harmoniserar med lagstiftningen inom EU, behovet av en nationell agenda för vart Sverige vill med digitaliseringen.

Sverige behöver kraftsamla kring digitaliseringen, menar Lejon. Från ett kommunalt perspektiv är avsaknaden av nationell ledning i frågan kostnadsdrivande och riskerar att hämma utvecklingen. Vi ser idag hur enskilda kommuner och andra offentliga verksamheter, var och en för sig, gör sitt yttersta för att svara mot medborgares förväntning. Vi behöver göra det tillsammans för att klara framtida välfärd. I det arbetet behöver frågor som nationell standard, öppna API:er och juridik med koppling på tredje landsöverföring lösas ut. Vi har inte råd att inte göra det.

Läs mer om hur Värmdö kommun arbetar med frågor kring digitalisering via www.varmdo.se Länk till annan webbplats. samt löpande i våra resterande kanaler.

Läs mer om Bättre delat: Home (battredelat.se) Länk till annan webbplats.