Dags att kolla in Lövhamra Naturförskola!

Publicerad

En vävnad i skogen där et står Lövhamra Naturfsk

Klicka här för att kolla in Lövhamra Naturförskola!

Lövhamra Naturförskola är belägen på Ingarö, nära skog, äng och hav, vilket ger utrymme för många härliga naturupplevelser. På vår förskola går det 76 barn fördelade på fyra avdelningar.

Vi ser naturen som vårt största lärorum. I naturen tränar vi våra sinnen, motorik, väcker nyfikenhet och stimulerar vår lust och fantasi. Tillsammans upplever, upptäcker och undersöker vi naturens mångfald och lär oss det viktiga samspelet mellan människan, djuren och naturen.

Vår strävan är att ge varje enskilt barn goda utvecklingsmöjligheter genom att ta tillvara barnets nyfikenhet och kreativitet. Pedagogens roll är att vara förebild och medupptäckare. Vi har det roligt och lustfyllt tillsammans, vilket är grunden för all inlärning.

Lek och nyfikenhet är motor i barnens projektarbeten där barnen ges möjlighet till lärande inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse, musik och skapande.