Delaktighetsonsdagar på Brunnen

2023-03-22

Många händer som möter varandra.

Nu har Ung i Värmdö genomfört en ny satsning på mötesplatsen Brunnen för att öka delaktigheten hos unga.

Syftet med den nya satsningen delaktighetsonsdagar har varit att ge ungdomar en ökad känsla av ansvar och inflytande på Ung i Värmdös mötesplats Brunnen. Fyra onsdagar i rad har ungdomarna fått samtala med varandra, fika och skriva ner önskemål kring vad de vill göra, ändra och påverka i verksamheten.

Den nya satsningen är en del av kultur- och fritidskontorets arbete med ökad delaktighet under 2023. På olika sätt arbetar verksamheterna för att kommuninvånarna ska få bli mer delaktiga i utbud och verksamheter. Inom Ung i Värmdö fokuserar fritidsledarna på att lyfta ungas behov och hitta vägar för unga personer att skapa en meningsfull fritid.

Vårt fokus på delaktighet och inflytande hoppas vi även ska leda till fler möjligheter för samverkan inom kommunen så att Värmdö kommun kan erbjuda mer för fler, säger Lena Hellström, chef på kultur- och fritidskontoret.

Redan efter första delaktighetsonsdagen på Brunnen påbörjades arbetet med att implementera de nya önskemålen. Förslagen handlade om att ändra om i aktivitetsrummen och om att utföra olika aktiviteter som bakning och utflykter.

Önskemålen från delaktighetsonsdagarna kommer att forma Brunnens verksamhet under det kommande året, när både ungdomar och ledare tillsammans jobbar med planeringen framåt. Att bjuda in ungdomarna i planeringen har gett positiva resultat i form av att ungdomarna är mer aktiva när det kommer till att ge förslag på aktiviteter men också mer villiga att både få och ta ansvar. Ungdomarna uppmuntras även att fortsätta komma med önskemål utanför satsningen.