Demensdagvården i Värmdö öppnar igen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I går öppnade demensdagvården på Daghöjden efter ett uppehåll på cirka två och en halv månad i och med coronapandemin.

Demensdagvården kommer att hållas i en liten skala där säkerhetsrekommendationer efterföljs för att undvika smittorisken. Daghöjden kommer att vara förlagd till verksamhetens lokaler på norra Värmdö under sommaren. Målsättningen är att alla gäster ska ha möjlighet att delta. Däremot kommer det att finnas begränsningar i antal tillfällen, på grund av säkerhetsåtgärder. Målgruppen för verksamheten är en extra utsatt riskgrupp, vilket ställer höga krav på säkerhetsrutiner och smittskydd. Anledningen till att verksamheten väljer att öppna trots pågående pandemi är det stora behovet av befintlig demensdagvård.