Digitalt samrådsmöte för havs- och kustplanen

Mall för nyhetsbild

Du har väl inte missat att torsdag 8 juni, mellan kl. 17-18, hålls ett digitalt samrådsmöte om havs- och kustplanen.

Samrådsförslaget för havs- och kustplanen kommer att presenteras och du kommer ha möjlighet att ställa frågor i en live-chatt till tjänstepersoner som har arbetar med planen.

Delta vid mötet och läs mer om havs- och kustplanen på länken nedan.

Samråd havs- och kustplan