Digitalt samrådsmöte för Östra Mörtnäs 16 juni

Publicerad

Thumbnail för film

Planarbetet för Östra Mörtnäs etapp 2 möjliggör bland annat cirka 200 nya bostäder med småhus och flerbostadshus, nya infartsvägar från väg 222 och en infartsparkering för båtpendlare.

Syftet med planförslaget är även att fastlägga och reglera pågående markanvändning i området. Arbetet med detaljplanen påbörjades under 2016 och har nu kommit till samrådsskede. Samrådet pågår 2 juni–30 juni 2020 . Digitalt samrådsmöte som kommer livesändas via youtube, den 16 juni, du kommer även kunna ta del av mötet i efterhand.

Digitalt samrådsmöte

Datum: 16 juni

Tid: kl. 17:00–18:00

Länk till digitalt samrådsmöte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor till samrådsmötet

Har du frågor kring projektet, skicka in dem så snart som möjligt till ometapp2@varmdo.se så besvaras frågan under det digitala samrådsmötet. Du kan även ställa frågor direkt under mötet. Samtliga frågor kommer i efterhand att sammanställas på en sida för frågor och svar.

Ta del av planhandlingar och annan information om projektet här:

varmdo.se/ometapp2 Länk till annan webbplats.


Ta gärna del av informationsfilmen ovan som illustrerar den planerade bebyggelsen.