• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Digitalt samrådsmöte för Östra Mörtnäs 16 juni

Publicerad 12 juni 2020

Planarbetet för Östra Mörtnäs etapp 2 möjliggör bland annat cirka 200 nya bostäder med småhus och flerbostadshus, nya infartsvägar från väg 222 och en infartsparkering för båtpendlare.

Syftet med planförslaget är även att fastlägga och reglera pågående markanvändning i området. Arbetet med detaljplanen påbörjades under 2016 och har nu kommit till samrådsskede. Samrådet pågår 2 juni–30 juni 2020 . Digitalt samrådsmöte som kommer livesändas via youtube, den 16 juni, du kommer även kunna ta del av mötet i efterhand.

Digitalt samrådsmöte

Datum: 16 juni

Tid: kl. 17:00–18:00

Länk till digitalt samrådsmöte länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor till samrådsmötet

Har du frågor kring projektet, skicka in dem så snart som möjligt till ometapp2@varmdo.se så besvaras frågan under det digitala samrådsmötet. Du kan även ställa frågor direkt under mötet. Samtliga frågor kommer i efterhand att sammanställas på en sida för frågor och svar.

Ta del av planhandlingar och annan information om projektet här:

varmdo.se/ometapp2länk till annan webbplats


Ta gärna del av informationsfilmen ovan som illustrerar den planerade bebyggelsen.