Diskussioner med Taxi Stockholm angående utebliven skolskjuts

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Idag har flera av våra brukare med särskilda behov inte fått sin utlovade upphämtning av Taxi Stockholms dotterbolag Värmdö Taxi.

Idag har flera av våra brukare med särskilda behov nåtts av felmeddelande och hänvisning när de har försökt boka resor via Taxi Stockholms dotterbolag Värmdö Taxi. Värmdö kommun beklagar detta och för nu dialog med jurister och Taxi Stockholm för en omedelbar lösning.

Efter att vi under gårdagen haft möte med representanter från Taxi Stockholm, som äger vår avtalspart Värmdö Taxi, så fick vi löfte om att skolskjutsen skulle fungera som vanligt. Vi har idag blivit varse att så inte var fallet och vi beklagar det. Vårt fokus är nu att säkerställa en kontinuerlig och säker skolskjuts och LSS-trafik och vi för dialog med både jurister och Taxi Stockholm om den uteblivna leveransen.