Distansundervisningen fortsätter till och med den 15 januari

Publicerad

En ungdom bakifrån med en laptop och böcker bredvid. Foto.

Läs mer om den planerade undervisningen för kommunens högstadieskolor här.

Distansundervisningen för årskurserna 7 till 9 på kommunens högstadieskolor förlängs till och med den 15 januari. Från och med den 18 januari kommer sedan en kombination av närundervisning (undervisning på plats) och distansundervisning bli aktuellt, där tanken är att denna ska kunna fortlöpa tills sportlovet vecka 9. Varje skola kommer utifrån sina lokala förutsättningar att själva göra en planering för den kombinerade undervisningen under nästa vecka och se till att berörda får information. Elever i behov av särskilt stöd, årskurs 9 samt praktiska moment i ämnesundervisning som ej kan genomföras på distans kommer att vara prioriterade för undervisning på plats.

Kullsvedsskolan, med grundsärskola och KSU grupper, är undantagen från rekommendationen om distans- och kombinationsundervisningen och även för årskurs F-6 fortlöper närundervisningen som vanligt.

För mer information, vänligen vänd dig till respektive skolledning.