Distansundervisning högstadiet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Smittskydd Stockholm har idag rekommenderat att samtliga högstadieskolor i regionen från och med nästa vecka ska övergå till distansundervisning. Det här med hänvisning till fortsatta smittspridningen i samhället och det ökade trycket på vården.

Distansundervisning för högstadieeleverna syftar till att minska belastningen på kollektivtrafiken och begränsa antalet människor som rör sig i samhället.

Vi kommer att följa rekommendationen och har sänt ut information till berörda vårdnadshavare för elever i år 7-9 via Schoolsoft om att måndagen den 14 december blir en hemstudiedag för eleverna och från och med tisdagen den 15 december övergår Värmdös kommunala skolor till distansundervisning för högstadiet.

Elever där vi anser att det finns särskilda skäl för att erbjuda undervisning i skolans lokaler kommer att erbjudas det via skolans rektor. Kullsvedsskolan, med grundsärskola och KSU grupper, är undantagen från rekommendationen om distansundervisning.

Matkassar med råvaror för avhämtning kommer att erbjudas. Matkassarna är anpassade efter det eleven skulle ätit om den varit på plats på skolan.

Frågor om beslutet hänvisas till utbildningschef Peter Bergström. Vänligen kontakta respektive rektor för eventuella frågor om verksamheten och undervisningen.