Distansundervisning införs tillfälligt på grundskola i Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

För att minska smittspridning av covid-19 kommer eleverna på Ösbyskolan tillfälligt att gå över till distansundervisning från torsdag 3 december. Beslutet är taget i samråd med smittskydd Stockholm.

Beslutet berör alla elever från förskoleklass till årskurs 9 och elever och vårdnadshavare informerades under tisdagen. Elever med symtom bör provtas enligt Smittskydd Stockholms rekommendation nedan.

Vi har flera bekräftade fall av covid-19 i verksamheterna och nu också ett flertal personer som uppvisar symtom. Efter samråd med Smittskydd Stockholm har vi därför beslutat att alla elever på Ösbyskolan ska få distansundervisning till fredag 11 december, säger berättar Mats Lundström, skolchef skola i Värmdö.

Utbildningskontoret får dagliga uppdateringar från kommunens förskolor och grundskolor för att kunna säkerställa resurser och vid signal om smittspridning också kunna agera. Målsättningen har under hela pandemin varit att hålla alla förskolor och grundskolor öppna så långt det är möjligt. En stängning görs enbart om det är en så hög personalfrånvaro att verksamheten inte kan bemanna eller att risken för smittspridning är stor. Vid risk för smittspridning är det alltid i dialog med Smittskydd Stockholm som beslut om stängning görs.

Den ökade smittspridningen i samhället får självklart även konsekvenser i våra skolor. En stängning görs enbart om det är en så hög personalfrånvaro att verksamheten inte kan bemanna eller att risken för smittspridning är stor. Utifrån en ökad smittspridning har vi tillsammans med Smittskydd Stockholm beslutat att stänga skolan, säger Lundström.

Elever med symtom ska under kommande period aktivt eftersöka provtagning för covid-19, vid behov med bistånd av vårdnadshavare. Se bland annat nedanstående länk från 1177.se:

Vårdguiden 1177: Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdguiden 1177: Provtagning för dig som är sjuk Länk till annan webbplats.