Effektivare planprocess i Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under 2022 har förvaltningen inlett ett arbete med att effektivisera planprocessen där förvaltningen har sett över delegationsordningen. Planprocessen är det som sker när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut.

Detta har medfört en skyndsammare hantering och större effektivitet i planarbetet. Under 2022 har sex detaljplaner antagits:

  • PFO B1 Östra Älvsala
  • PFO B3 Norra Älvsala 1
  • PFO B4 Västra Älvsala
  • PFO S5 Lillströmsudd, Hästhagsudd och Gamla Fågelbrovägen
  • PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal
  • PFO S7 Westertorp/Östertorp.

Antalet antagna detaljplaner år 2022 ökade med 33 procent sedan 2021 genom förvaltningens arbete med att effektivisera planprocessen. 34 olika planärenden har tagits upp politiskt vilket innebär en ökning med 31 procent sedan 2021, trots att enbart fem sammanträden har hållits i KSPU (Kommunstyrelsens planutskott) under 2022.

För kommunen är det en högre effektivitet och snabbare resultat i utvecklingen av den fysiska miljön som ger invånarna en uppfattning att kommunen värnar om ett hållbart samhälle och invånarnas skattepengar samt livsmiljö.

Det känns väldigt bra att nu kunna effektivisera kommunens planarbete så att planavdelningen får ännu mer tid och resurser åt att skapa ännu bättre livsmiljöer för Värmdö kommuns invånare och besökare, säger Raad Alwajid, chef planavdelningen.