Efter öppet samtal med företagare

Publicerad

Personer i en föreläsningsal

Läs mer om samtalet som hölls mellan Värmdö kommun och Värmdös företagare.

Den 29 mars bjöd Värmdö kommun, kommunens företagare till ett förutsättningslöst med anledning av situation i Ukraina. Ett tjugotal av Värmdös företagare deltog på mötet och från Värmdö kommun deltog kommunstyrelses ordförande Deshira Flankör och kommundirektör Cecilia Lejon samt Ulla Rådling tf Näringslivschef.

Deshira inledde mötet med att välkomna alla deltagande och berätta om läget i Värmdö kommun.

Näringslivet i Värmdö har en avgörande betydelse i arbetsmarknaden i vanliga fall och vi hoppas att de ska kunna göra skillnad även för de ukrainska flyktingarna som behöver ett arbete för att kunna stå på egna ben" säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mötet inleddes med att förtydliga vad massflyktingsdirektivet är och hur det är skiljer sig från den ”vanliga” asylsökningsprocessen som vi har i Sverige. Vidare benades det ut vad för ansvar som ligger på kommunen respektive Migrationsverket. Därefter diskuterades i ett öppet samtal; hur vi tillsammans kan hjälpa ukrainska flyktningar till jobb i kommunen.

Näringslivet är en central aktör för ett lyckat mottagande och det är glädjande att se det engagemang som finns hos Värmdös företagare“ säger Cecilia Lejon.

Det stod klart efter mötet att viljan att hjälpa till och även viljan att anställda flyktningar från Ukraina var stor. Företagare och Värmdö kommun kom fram till många idéer under mötet, bland annat att skapa en samlingsplats för jobbannonser på ukrainska för att underlätta för ukrainare att hitta jobb.

Vi jobbar dagligen med att matcha kandidater till arbete i kommunen, men nu står vi inför en ytterligare utmaning med all kompetens från ukrainska flyktningar som man uppskattar kommer till Värmdö. Viljan att hjälpa till från företagarna är stor och det har varit ett spännande och mycket givande samtal” berättar UllaRådling.