Ekhallen och uterinken avstängd

Publicerad

Logotyp för folkomröstningen, illustration

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att förbjuda verksamheterna som bedrivs i och omkring Ekhallen och uterinken med omedelbar verkan. Beslutet baseras på en utredning av Statens Haverikommission och Värmdö kommuns egna undersökningar.

Ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna har lett till utredning av Statens Haverikommission. Utifrån det har samtliga kommuner fått en uppmaning om att se över eventuella riskkonstruktioner.

Uppmaningen gällde generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader. De hallar som identifierats i Värmdö med så kallade underspända takstolar är Ekhallen och uterinken.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har med anledning av detta bedömt att Ekhallens och uterinkens takkonstruktioner uppenbart äventyrar byggnadernas hållfasthet och kan medföra fara för människors liv eller hälsa. Nämnden har därmed beslutat att förbjuda verksamheterna som bedrivits i och omkring Ekhallen och uterinken.

Hösten 2020 efterlyste vi byggnader med riskkonstruktioner – läs mer:

Efterlysning: Underspända takstolar